۱۳۹۹ پنجشنبه ۱۳ آذر
شبکه های اجتماعی

اعمال محدودیت ثبت طلاق برای دفاتر طلاق منحصر به فرد

چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

اعمال محدودیت ثبت طلاق برای دفاتر طلاق منحصر به فرد

اطلاعيه‌

دیدار با معاونت محترم اول ریاست جمهور

چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

دیدار با معاونت محترم اول ریاست جمهور

اخبار

فعالیت دفاتر ازدواج و طلاق زیر ذره بین بازرسان ثبت

چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

فعالیت دفاتر ازدواج و طلاق زیر ذره بین بازرسان ثبت

اخبار

تعرفه پاسخ به استعلام

چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

تعرفه پاسخ به استعلام

اطلاعيه‌

جلسه در خصوص پیش نویس لایحه جدید " نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمانها "

چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

جلسه در خصوص پیش نویس لایحه جدید " نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمانها "

اخبار

بخشنامه استفاده از سامانه پیگیری اجرای اسناد رسمی

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹

بخشنامه استفاده از سامانه پیگیری اجرای اسناد رسمی

بخشنامه اسکن درخواست ضمائم اجرائیه

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹

بخشنامه اسکن درخواست ضمائم اجرائیه

اطلاعيه‌

فیلم آموزشی نحوه صدور اجرائیه الکترونیکی مهریه

یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹

فیلم آموزشی نحوه صدور اجرائیه الکترونیکی مهریه

اطلاعيه‌

دفاتر طلاق دارای ظرفیت ثبت طلاق

سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹

دفاتر طلاق دارای ظرفیت ثبت طلاق

اطلاعيه‌

ابطال بندهایی از مجموعه بخشنامه های ثبتی

پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹

ابطال بندهایی از مجموعه بخشنامه های ثبتی

اطلاعيه‌
عملکرد و اقدامات کانون
ورود سردفتران

ثبت نام کنید

راهنمای عضویت

آگهی تبلیغاتی
كتاب «تشريفات ثبت رسمی والکترونيکی ازدواج و طلاق» پرچم کانون سردفتران ازدواج و طلاق
گزارش تصویری
چندرسانه‌ای