۱۳۹۹ پنجشنبه ۸ آبان
اعمال محدودیت ثبت طلاق برای دفاتر طلاق منحصر به فرد

چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

اعمال محدودیت ثبت طلاق برای دفاتر طلاق منحصر به فرد

اطلاعيه‌
فعالیت دفاتر ازدواج و طلاق زیر ذره بین بازرسان ثبت

چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

فعالیت دفاتر ازدواج و طلاق زیر ذره بین بازرسان ثبت

اخبار
تعرفه پاسخ به استعلام

چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

تعرفه پاسخ به استعلام

اطلاعيه‌
بخشنامه استفاده از سامانه پیگیری اجرای اسناد رسمی

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹

بخشنامه استفاده از سامانه پیگیری اجرای اسناد رسمی

بخشنامه اسکن درخواست ضمائم اجرائیه

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹

بخشنامه اسکن درخواست ضمائم اجرائیه

اطلاعيه‌
فیلم آموزشی نحوه صدور اجرائیه الکترونیکی مهریه

یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹

فیلم آموزشی نحوه صدور اجرائیه الکترونیکی مهریه

اطلاعيه‌
دفاتر طلاق دارای ظرفیت ثبت طلاق

سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹

دفاتر طلاق دارای ظرفیت ثبت طلاق

اطلاعيه‌
ابطال بندهایی از مجموعه بخشنامه های ثبتی

پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹

ابطال بندهایی از مجموعه بخشنامه های ثبتی

اطلاعيه‌
دیدار اعضای هیات مدیره کانون با جناب آقای کیانی مدیرکل امور اسناد سازمان ثبت

سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹

دیدار اعضای هیات مدیره کانون با جناب آقای کیانی مدیرکل امور اسناد سازمان ثبت

اخبار
نکات مهم و لازم الاجرا که می بایست جهت صدور اجرائیه از جانب دفاتر ازدواج و طلاق رعایت شود

سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹

نکات مهم و لازم الاجرا که می بایست جهت صدور اجرائیه از جانب دفاتر ازدواج و طلاق رعایت شود

  1. 8 7 6 5 4 3 2 1