۱۳۹۹ پنجشنبه ۸ آبان
بخشنامه استفاده از سامانه پیگیری اجرای اسناد رسمی

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹

بخشنامه استفاده از سامانه پیگیری اجرای اسناد رسمی

بخشنامه اسکن درخواست ضمائم اجرائیه

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹

بخشنامه اسکن درخواست ضمائم اجرائیه

اطلاعيه‌
ابطال بندهایی از مجموعه بخشنامه های ثبتی

پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹

ابطال بندهایی از مجموعه بخشنامه های ثبتی

اطلاعيه‌
نکات مهم و لازم الاجرا که می بایست جهت صدور اجرائیه از جانب دفاتر ازدواج و طلاق رعایت شود

سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹

نکات مهم و لازم الاجرا که می بایست جهت صدور اجرائیه از جانب دفاتر ازدواج و طلاق رعایت شود

تعرفه حق التحریر دفاتر ازدواج و طلاق

چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

تعرفه حق التحریر دفاتر ازدواج و طلاق

اطلاعيه‌
جدول محاسبه سقف ثبت طلاق در سال 1399 به تفکیک استان

پنجشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۹

جدول محاسبه سقف ثبت طلاق در سال 1399 به تفکیک استان

اطلاعيه‌
حذف کاغذ از فرایند صدور اجراییه

پنجشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۹

حذف کاغذ از فرایند صدور اجراییه

اطلاعيه‌
برگزاری آخرین جلسه تصویب نظامنامه دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق

چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۸

برگزاری آخرین جلسه تدوین و تصویب نظامنامه دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق

اخبار
اصلاح بند 161 مجموعه بخشنامه های ثبتی

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸

اصلاح بند 161 مجموعه بخشنامه های ثبتی

اخبار
صدور بخشنامه ممنوعیت اجرای عقد آریائی

دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸

صدور بخشنامه ممنوعیت اجرای عقد آریائی

اطلاعيه‌
  1. 2 1