۱۳۹۷ پنجشنبه ۲۷ دی
برگزاری جلسه مشترک با کانون وکلا در خصوص طرح ارائه شده به مجلس

سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷

برگزاری جلسه مشترک با کانون وکلا در خصوص طرح ارائه شده به مجلس

برگزاری کارگاه تربیت مربی طرح استاد مشاور

یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه تربیت مربی طرح استاد مشاور

اطلاعيه‌
گفتگوی ویژه خبری با حضور جناب آقا مظفری در تاریخ 1396/9/3

جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

گفتگوی ویژه خبری با حضور جناب آقا مظفری در تاریخ 1396/9/3 در خصوص مشاوره پیش از ازدواج