۱۴۰۰ دوشنبه ۲۶ مهر
موضوع ؛ انتخابات کانون ( اطلاعیه شماره ۱۲ )

یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰

موضوع ؛ انتخابات کانون ( اطلاعیه شماره ۱۲ )

اطلاعيه‌
برگزاری جلسه مشترک با کانون وکلا در خصوص طرح ارائه شده به مجلس

سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷

برگزاری جلسه مشترک با کانون وکلا در خصوص طرح ارائه شده به مجلس

برگزاری کارگاه تربیت مربی طرح استاد مشاور

یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه تربیت مربی طرح استاد مشاور

اطلاعيه‌