۱۳۹۸ سه شنبه ۲۸ خرداد
آگهی تشکیل مجمع عمومی کانون ( نوبت دوم )

یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

آگهی تشکیل مجمع عمومی کانون ( نوبت دوم )

اطلاعيه‌
گزارش مشکلات و آسیب های دفاتر ازدواج و طلاق و تقاضای افزایش تعرفه

چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸

گزارش مشکلات و آسیب های دفاتر ازدواج و طلاق و تقاضای افزایش تعرفه

اخبار
خرید دفتر ثبت ازدواج از طریق سایت کانون

پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

خرید دفتر ثبت ازدواج از طریق سایت کانون

اطلاعيه‌
تهیه دفتر ثبت ازدواج از طریق کانون

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

بدین وسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند نظر به اینکه هم اکنون همکاران محترم

اطلاعيه‌
مسئولیت مردم در قبال طلاق

شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

مسئولیت مردم در قبال طلاق

برگزاری کارگاه تربیت مربیان ازدواج استان لرستان

دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه تربیت مربیان ازدواج استان لرستان

اجباری شدن صدور رونوشت اسناد ازدواج و طلاق صرفاً از طریق سامانه

پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷

اجباری شدن صدور رونوشت اسناد ازدواج و طلاق صرفاً از طریق سامانه

انتخاب نماینده کانون در استانها

سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

انتخاب نماینده کانون در استانها

فراخوان جهت عضویت در کمیسیون های تخصصی کانون

دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

فراخوان جهت عضویت در کمیسیون های تخصصی کانون

دیدار اعضای هیات مدیره کانون یا دادستان محترم دادسرای ویژه روحانیت

چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

دیدار اعضای هیات مدیره کانون یا دادستان محترم دادسرای ویژه روحانیت

  1. 7 6 5 4 3 2 1