۱۳۹۷ جمعه ۲۵ آبان
اطلاعیه برگزاری کارگاه اساتید مشاور «استان فارس»

دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

اطلاعیه برگزاری کارگاه اساتید مشاور «استان فارس»

برگزاری کارگاه استاد مشاور در استان فارس

یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه استاد مشاور در استان فارس

برگزاری کارگاه استاد مشاور در استان کرمانشاه

یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه استاد مشاور در استان کرمانشاه

اطلاعيه‌
اعلام شماره حساب جدید جهت واریز هزینه اعلامیه ازدواج و طلاق

چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

اعلام شماره حساب جدید جهت واریز هزینه اعلامیه ازدواج و طلاق

گزارش اولین گردهمایی گارگاه آموزشی سردفتران ازدواج وطلاق استان آذربایجانشرقی

دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

گزارش اولین گردهمایی گارگاه آموزشی سردفتران ازدواج وطلاق استان آذربایجانشرقی

موضوع تعیین نمایندگان کانون در هیات حل اختلافی مالیاتی

چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

موضوع تعیین نمایندگان کانون در هیات حل اختلافی مالیاتی

برگزاری کارگاه تربیت مربی طرح استاد مشاور

یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه تربیت مربی طرح استاد مشاور

اطلاعيه‌
گزارش جلسات کارشناسی در خصوص طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق

چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

گزارش جلسات کارشناسی در خصوص طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق

اخبار
لزوم ضابطه مند شدن سند عادی ازدواج موقت

چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷

مقاله منتشر شده رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در روزنامه قانون

  1. 5 4 3 2 1