۱۴۰۲ دوشنبه ۱۳ آذر

جلسه با معاون حقوقی وزیر دادگستری در خصوص ماده ۲۱ ق ح خ

تاریخ یکشنبه 6 اسفند 1396

پیرو تقاضای کانون از وزارت دادگستری در خصوص هماهنگی لازم جهت تدوین آئین‌نامه موضوع مواد ۱۷ و ۲۱ قانون حمایت خانواده و تشریح طرح کانون در خصوص ساماندهی ازدواج‌های موقت عادی جلسه‌ای با حضور اعضای هیئت مدیره کانون و معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری؛ جناب آقای میر هادی قره سید رومیانی و جناب آقای دکتر حسینی در تاریخ  6/ 12/ 1396 در وزارت دادگستری تشکیل شد.
در این دیدار ریاست کانون ضمن تشریح و تبیین طرح کانون در خصوص ساماندهی ازدواج‌های موقت عادی که مورد استقبال شدید معاونت محترم وزارت دادگستری واقع گردید، تقاضای تشکیل کارگروه مشترک جهت تدوین آئین‌نامه موضوع ماده ۲۱ (ازدواج موقت عادی) و واگذاری مجوز مشاوره موضوع ماده ۱۷ ق ح خ به سردفتران ازدواج را مطرح نمودند که بحمدالله با موافقت معاونت محترم وزیر دادگستری مواجه و مقرر شد کارگروه مشترکی از کارشناسان وزارت دادگستری و نمایندگان کانون تشکیل و متفقا نسبت به تدوین آئین‌نامه اقدام نمایند.