۱۴۰۲ دوشنبه ۲۰ آذر

بیانیه انتخاباتی هیئت مدیره

 بسم الله الرحمن الرحیم

همکاران محترم؛ با اهداء سلام و تحیت

با توجه به اینکه چهارمین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون سردفتران ازدواج و طلاق در تاریخ 11/10/1396 در سازمان ثبت برگزار می گردد بیانیه انتخاباتی به شرح آتی تقدیم حضور همکاران عزیز می گردد  

مقدمه ) در ابتدا از زحمات تمام اعضای محترم هیئت مدیره در ادوار مختلف تشکر نموده  به عرض می رسانم : بدون شک نوع نگاه ، توجه و اهمیت بخشیدن به هرصنفی از جانب صاحبان اصلی آن می تواند موجب ارتقای جایگاه صنفی در جامعه شود و صرف نظر از وجود سلایق مختلف که لازمه پویا شدن هر انتخابات است اصل حضور و توجه بخشیدن به آن است که دورنمای موفقیت یا شکست در هر جامعه ای را ترسیم خواهد نمود.

بحمدالله مدتی است توجه به تغییر اساسی و برون رفت از مشکلات موجود در بین اکثریت اعضای صنف احساس شده  و همگان معتقدند تحت هرشرایطی باید در وضعیت شغلی و معیشتی اعضای صنف تغییری ایجاد گردد و گرنه کما فی السابق با مشکلات موجود دست و پنجه نرم خواهیم کرد به همین دلیل است که انتخابات مهم جلوه می کند و تا زمانیکه همگان احساس تکلیف نکنیم و قدم در این عرصه نگذاریم هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد به همین منظور اولین قدم در این زمینه در سال 1388 برداشته شد و به لطف خدا و تلاش و همت شما عزیزان در سال 1388 کانون سردفتران ازدواج و طلاق  تاسیس گردید تا زمینه اصلی احقاق حقوق صنفی مهیا گردد .

به هرحال با در نظر گرفتن تجارب حاصله از ادوار گذشته و جمیع جهات به قصد به نتیجه رسیدن اهداف کانون خود را با برنامه ای مدون که به عرض همگان خواهد رسید آماده حضور در چهارمین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون نمودم تا در صورت انتخاب به شرح آتی وظایف پیش رو را انجام دهیم

بخش اول ) شناخت مشکلات موجود

بی تردید لازمه هر اقدامی آن است که ابتدا مشکلات شناسایی و با بکار گیری تمام امکانات سعی و تلاشمان را معطوف مرتفع نمودن آن کنیم در بررسی اولیه اهم مشکلات موجود صنف عبارتند از:

1-عدم برنامه ریزی و طراحی مدون و مشخص و اولویت بندی جهت رفع مشکلات

2-عدم حمایت شغلی از سردفتران ازدواج و طلاق از قبیل بیمه، بازنشستگی و امتیازات دیگر

3-ضرورت تعیین تکلیف سامانه الکترونیکی ثبت وقایع ازدواج و حذف دفاتر سنتی ثبت ازدواج و طلاق باوجود الزام ثبت وقایع در سامانه

4-مشکلات مربوط به ادارات شهرداری ، دارایی ، برق و .....

5- فقدان امکانات رفاهی ، درمانی و ورزشی

6- نبودن ضابطه ای مشخص در صدور ابلاغ دفاتر ازدواج و طلاق و ساعات کاری دفاتر

7- دخیل نبودن سردفتران ازدواج و طلاق در مصوبات سازمان ثبت در خصوص موضوعات مرتبط

8- محدود بودن خدمات دفاتر ازدواج و طلاق و کم بودن آمار اکثر دفاتر

9- عدم فعالیت مناسب کانون و نمایندگی کانون در استانها

10- نداشتن کارت شناسایی صنفی برای سردفتران

11- عدم وجود کلاسهای آموزشی و همایشهای علمی

12- نداشتن نماینده در دادگاه انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق

13- وضعیت نابسامان اطاق های عقد و رواج عقدآریایی و .. که دون شان سردفتر است

14- وضعیت نابسامان عقدهای موقت عادی

15- وضعیت نابسامان ثبت وقایع طلاق و تجمع دفاتر طلاق در محدوده دادگاه های خانواده

16- مشکلات مربوط به بازرسی از دفاتر ازدواج و طلاق و تهیه اوراق بهادار ، اسناد و دفاتر

17-مشکلات و موانع مرتبط دیگر

بخش دوم ) چگونگی مرتفع نمودن مشکلات

پس از شناخت مشکلات ، ابتدا با اولویت بندی و ارائه راهکار مناسب برای هریک از آنها  تلاش خواهد شد تا حدامکان مشکل مربوطه با استفاده از تمام امکانات اعم از برنامه ریزی و بکارگیری افراد صالح مرتفع گردد به همین منظور کمیسیون هایی باشرح وظایف مشخص طراحی و تاسیس خواهد شد تا بر اساس نوع مشکل و معضل ، وظیفه رسیدگی و رفع  هریک از مشکلات صنف به یکی از کمیسیون ها محول گردد . کمیسیون های مورد نظر عبارتند از :  1-حقوقی و قضایی ، 2-آموزشی 3- رفاهی و درمانی ورزشی ، 4- نظارت و بازرسی ، 5- طرح و برنامه ،6- دارایی شهرداری و دیگر نهادها ، 7- استانها ، 8- انفورماتیک ، سایت و آمار  9- اقتصادی و مالی ، 10 - فرهنگی .  مسئولیت هریک از کمیسیون ها نیز بر اساس تجربه و دانش و توانمندی به یکی از سردفتران ازدواج و طلاق واگذار می گردد همچنین حیطه وظایف و مسئولیت  هریک از کمیسیون ها بموجب آئین نامه تصویب و به اجرا گذاشته خواهد شد و مهمتر اینکه مسئول هریک از کمیسیون ها موظف به ارائه گزارش عملکرد خود به هیئت مدیره و مجمع عمومی خواهند بود بی تردید اگر هریک از کمیسیونها بتوانند فقط یک مشکل را در طول مدت فعالیت مرتفع کنند در مجموع عمده مشکلات مرتفع خواهد شد بعنوان نمونه رسیدگی سریع و پاسخ مستند به سوالات حقوقی و ثبتی همکاران عضو کانون از جمله وظایف کمیسیون حقوقی خواهد بود و یا کمیسیون دارایی و شهرداری کانون موظف است با بکارگیری امکانات لازم اجحاف هایی که از جانب سازمانهای مربوط به سردفتران ازدواج و طلاق وارد می گردد را از طریق اقدام صحیح قانونی و عنداللزوم قضایی مرتفع نماید و نتایج آن را در اختیار همکاران قراردهد و به همین ترتیب سایر کمیسیون ها موظف به انجام وظیفه خواهند بود

اعتقاد راسخ دارم با تقسیم بندی و واگذاری مسئولیت به هریک از کمیسیون ها امید رفع مشکلات به مراتب بیش از پیگیری توسط یک یا چند نفر محدود از اعضای هیئت مدیره خواهد بود .

بخش سوم ) تعیین چشم انداز برای کانون

تصویب قانون مربوط به رسمیت بخشیدن حقوق صنفی سردفتران ازدواج و طلاق و برخوردار شدن از تمام امتیازات قانونی شبیه دفاتر اسناد رسمی ، هدف اصلی و چشم انداز هیئت مدیره خواهد بود و تمام اقدامات و عملکرد ما  باید در راستای این مهم صورت پذیرد به نوعی تمام زیرساخت های لازم آماده و مهیا شود تا همزمان با تصویب قانون مذکور ساختار کانون فعلی عملا در قالب آن قرار گرفته تا پس از تصویب قانون مذکور مدتی هم معطل تشکیل و تعیین ساختار سازمانی نشویم لذا هیئت مدیره منتخب کانون موظف به رعایت موارد زیر خواهد بود :

1-ارتباط صحیح توام با شجاعت و جسارت با سازمان ثبت و دیگر نهادها .

2- تمام اقدامات هیئت مدیره کانون باید جهت حفظ و ارتقای شان سردفتران ازدواج و طلاق باشد.

3- ارتباط مستمر با پیش کسوتان صنف و استفاده از نظرات و تجارب ایشان .

4- برگزاری کلاسهای آموزشی و همایش جهت ارتقاء سطح علمی همکاران .

5- سعی در ایجاد امکانات رفاهی ، ورزشی و درمانی برای همکاران .

6- حضور موثر و مفید کانون در موضوعات مرتبط در جامعه .

7- اصلاح موادی از اساسنامه کانون جهت استفاده حداکثری از ظرفیت صنف

8- اقدامات هیئت مدیره باید بر اساس نظر و خواسته اکثریت سردفتران عضو کانون باشد .

9- در اختیار گرفتن بازرسی از دفاتر ازدواج و طلاق توسط کانون سردفتران ازدواج و طلاق .

10- در اختیار گرفتن جوابگویی به سوالات فنی همکاران توسط کانون سردفتران ازدواج و طلاق .

11-انجام کلیه امور مربوط به تهیه و پلمپ دفتر ثبت و سند ازدواج و طلاق توسط کانون سردفتران ازدواج و طلاق .

بخش چهارم ) اعضای گروه

پرواضح و مبرهن است جهت رفع مشکلات نیازمند یک تیم واحد و متفق القول هستم افرادی که با گذشتن از وقت و مصالح شخصی تمام همّ و غم خود را معطوف به رفع مشکلات صنف نمایند چراکه تجربه نشان داده اگر اعضای هیئت مدیره از یک هدف خاص پیروی نکنند دچار اختلاف شده و بجای فعالیت صنفی به اختلافات خود می پردازند ، شکی نیست در بین همکاران افراد با داشتن توانایی لازم کم نیستند ولی بنا به هر دلیل عده ای علاقه یا وقت کافی جهت حضور نداشتند  مع الوصف پس از تحقیق و بررسی ازبین عزیزان داوطلب افرادی که  هدفی مشترک را دنبال می کنند و دارای توانمدی و قابلیت نمایندگی همکاران هستند  به شرح پیوست معرفی می شوند تقاضای حقیر این است که اعضای هیئت مدیره را از بین افرادیکه با هم متفق و متحد هستند انتخاب نموده تا هیئت مدیره منتخب بتواند به دور از مشکلات گذشته با قدرت بیشتری جهت رفع مشکلات انجام وظیفه نماید .

در خاتمه امیدوارم با درایت و همت همکاران محترم و تلاش و کوشش منتخبین شما بتوانیم اقدامی جهت احیای حقوق صنف و رفع مشکلات موجود انجام دهیم و این مهم جزبا حضور سبز شما ممکن نخواهد بود.

وعده ما: ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ  11/10/1396 در محل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 

ارادتمند؛ علی مظفری