۱۴۰۲ دوشنبه ۱۳ آذر

تقاضای صدور بخشنامه مبنی بر عدم ارسال اعلامیه‌های کاغذی

                                                                                                                                                                                                             شماره: 96/245

                                                                                                                                                                                                             تاریخ: 1396/11/9

مدیر کل محترم اداره امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت

جناب آقای مرادی  با سلام و تحیت                                               

احتراماً با صلوات بر محمد و آل محمد به استحضار می‌رساند:               

پس از صدور بخشنامه مبنی بر الزام دفاتر ازدواج و طلاق به ثبت الکترونیکی وقایع ازدواج و طلاق در سامانه، در اجرای سیاست‌های قانون برنامه پنجم توسعه و دولت الکترونیک جهت حذف اوراق کاغذی خصوصاً ارسال کاغذی اعلامیه‌های ازدواج و طلاق تفاهم‌نامه‌ای فیمابین سازمان ثبت اسناد و املاک با سازمان ثبت احوال تنظیم و مقرر می‌گردد بجای ارسال اعلامیه‌ها به صورت سنتی اطلاعات مربوط به ثبت وقایع ازدواج و طلاق از طریق سامانه سازمان ثبت اسناد در اختیار سازمان ثبت احوال قرار گیرد که هم اکنون نیز در حال اجرا می‌باشد.

متعاقب آن ریاست محترم سازمان ثبت احوال بموجب بخشنامه شماره 1/20691 مورخ 17/3/1395 (پیوست شماره 1)  به استناد مصوبه شورای عالی ثبت احوال و سیاست‌های برنامه پنجم توسعه خطاب به ادارات کل ثبت احوال اعلام می‌دارد: « از تاریخ  1/5/1395 نیازی به ارسال اعلامیه‌های ازدواج و طلاق بصورت دستنویس و کاغذی نمی‌باشد».

علی ایحال نظر به اینکه دفاتر ازدواج و طلاق از نظر رعایت تکالیف اداری تابع تصمیمات آن اداره محترم می‌باشد و نه سازمان ثبت احوال، مستدعی است مراتب عدم نیاز به ارسال کاغذی اعلامیه‌های ازدواج و طلاق به ادارت ثبت احوال را بموجب بخشنامه اعلام فرمائید، بدیهی است هزینه‌های مربوط به اعلامیه‌های ازدواج و طلاق کما فی السابق مطابق مصوبه هیئت محترم وزیران به حساب سازمان ثبت احوال واریز و رسید آن در بایگانی دفترخانه ضبط می‌گردد./

 

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق  

علی مظفری