۱۴۰۲ دوشنبه ۲۰ آذر

قابلیت های کارت اعتباری بانکی

بازدید 7526 تاریخ پنجشنبه 31 خرداد 1397

قابل توجه همکاران گرامی

قابلیت های کارت اعتباری صادر شده برای اعضای کانون:


* چاپ عکس پرسنلی بر روی کارت
* قابلیت اتصال به چند حساب در بانک ملی ایران
* دریافت وجه نقد از دستگاههای خودپرداز متصل به شبکه شتاب
* انتقال وجه به دیگر کارتهای عضو شبکه شتاب
* دریافت رمز اول و دوم کارت و تغییر آن
* خرید از کلیه پایانه های فروشگاهی عضو شبکه شتاب
* پرداخت قبوض توسط خودپرداز
* برخورداری از قابلیت های خدمات اینترنت بانک، تلفنبانک و ...
* قابلیت استفاده به عنوان پرونده الکترونیکی ، پرونده بیمه و...
قابلیت ثبت حضور و غیاب
* قابلیت کنترل درب های الکترونیکی
*قابلیت خدمات بن الکترونیکی
* قابلیت استفاده از شبکه تخفیف بانک ملی ایران
و قابلیت های مختلف دیگر....