۱۴۰۲ سه شنبه ۸ اسفند

تبریک اعیاد شعبانیه

شعبان و شد و پیک عشق از راه آمد                                عطر نفس بقیة الله آمد

با جلوه سجاد، ابوالفضل و حسین.                                  یك ماه و سه خورشید در این ماه آمدحلول ماه مبارك شعبان و میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام بر عموم مسلمین جهان و شیعیان آن حضرت مبارك باد.