۱۴۰۲ دوشنبه ۲۰ آذر

صدور بخشنامه مبنی بر انجام مكاتبات مكانيزه

بنام خدا

قابل توجه سردفتران محترم ازدواج و طلاق

بخشنامه‌ای مبنی بر انجام مكاتبات مكانيزه از طريق سامانه از سوی اداره كل ثبت تهران صادره شده است كه تصوير بخشنامه فوق در ذيل خبر قابل مشاهده است. مستدعی است همكاران گرامی جهت انجام مكاتبات خود از سامانه ثبت وقايع استفاده نمايند.