۱۴۰۲ سه شنبه ۸ اسفند

اولین جلسه مجمع عمومی کانون سردفتران ازدواج وطلاق استان همدان

بازدید 4794 تاریخ جمعه 25 خرداد 1397

در اولین جلسه مجمع عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان همدان رئیس کانون شعبه استان همدان ضمن خوش آمد گویی به سردفتران حاضر در جلسه به تشریح مطالبی در خصوص طرح های کانون همچون ساماندهی عقد موقت، استاد مشاوره، سقف ثبت طلاق و... پرداخت.

در این جلسه موضوعاتی در چهارچوب اساس نامه و آئین نامه کانون و همگام با سیاست های کانون مرکز همچون قیمت سند عقد موقت، سپرده گذاری و اخذ وام از بانک رسالت با کارمزد پایین و پرداخت حق عضویت اعضا مورد تصویب اعضا قرار گرفت.