۱۴۰۲ دوشنبه ۲۰ آذر

لزوم ارسال فیش واریزی اعلامیه به ثبت احوال شمیران

تاریخ چهارشنبه 2 آبان 1397

سردفتران محترم دفاتر ازدواج و طلاق مستقر در محدوده شمیرانات

با سلام و تحیت

   احتراماً با صلوات بر محمد و آل محمد به اطلاع می رساند ؛

نظر به اینکه بموجب بخشنامه اخیرالصدور ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تکلیف ارسال فیزیک اعلامیه وقایع ازدواج و طلاق به سازمان ثبت احوال به واحد فناوری سازمان ثبت اسناد و املاک محول شده است تا بصورت برخط به سازمان ثبت احوال ارسال نماید و توجهاً به اینکه در خصوص نحوه وصول و واریز هزینه اعلامیه ( موضوع قانون بودجه ) جلسات کارشناسی در اداره کل امور اسناد تحت بررسی می باشد تا هزینه های مربوطه نیز بصورت برخط از زوجین اخذ و به حساب سازمان ثبت احوال واریز شود و با توجه به تقاضای ریاست محترم اداره ثبت احوال شمیرانات و موافقت اداره کل ثبت اسناد استان تهران مقرر شد تا زمان تعیین تکلیف نهائی در خصوص نحوه وصول و واریز هزینه اعلامیه ، دفاتر ازدواج و طلاق مستقر در منطقه شمیرانات و دفاتری که اعلامیه را به اداره ثبت احوال شمیرانات تحویل می دادند اصل فیش واریزی بابت هزینه اعلامیه را به ضمیمه نامه رسمی که موید تعداد وقایع ثبت شده می باشد را بصورت ماهیانه از طریق پست سفارشی یا حضوری به اداره ثبت احوال شمیران ارسال نمایند .

 رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق

علی مظفری