۱۴۰۲ سه شنبه ۸ اسفند

گزارش جلسات کارشناسی در خصوص طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق

حضورهمکاران محترم
سلام
وقت به خیر

موضوع ؛ گزارش جلسات کارشناسی در خصوص طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق

بدین وسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند پس از تقدیم طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق از جانب کانون به سازمان ثبت و موافقت اولیه ریاست محترم سازمان جلسات مستمر کارشناسی باحضور مدیران کل محترم اداره اموراسناد و فناوری سازمان و ریاست کانون سردفتران ازدواج و طلاق برگزار و نتیجه نهایی به شرح ذیل جهت اتخاذ تصمیم نهایی برای ریاست محترم سازمان ثبت ارسال شد.

فرض اول:

تعیین سقف ماهیانه بر اساس تعداد طلاق های شهر مرکز استان به نسبت دفاتر طلاق فعال همان شهر با اعمال ضریب ۲۰ درصد اضافه و تعمیم به کل استان
لازم به ذکر است در این فرض تعداد طلاق های سال گذشته محاسبه و به تعداد دفاتر طلاق تقسیم و بصورت ماهیانه اعمال خواهد شد.

در صورت پذیرش این فرض بعنوان مثال سهم هر دفترطلاق در شهر تهران حدودا ۲۰ واقعه می شود.

فرض دوم یا جایگزین:

تعیین سقف ثابت و مشخص برای کل دفاتر طلاق ایران ، در این فرض هیچ دفتر طلاقی اجازه ثبت بیش از سقف تعیین شده نخواهد داشت که در صورت پذیرش این فرض سهم هر دفترطلاق در کل ایران حداکثر ۲۰ تا ۲۵ واقعه خواهد بود.

روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق ۱۳۹۷/۶/۱۹