۱۴۰۲ سه شنبه ۸ اسفند

برگزاری کارگاه تربیت مربی طرح استاد مشاور

بازدید 10781

بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند پیرو قرارداد تنظیمی با معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه مبنی بر استفاده از سردفتران ازدواج و طلاق جهت تدریس مباحث حقوقی به زوجین قبل از ازدواج موضوع طرح آموزش پیش از ازدواج کارگاه تربیت مربی با حضور نماینده سردفتران ازدواج و طلاق استانها در تاریخ 7 و 8 مهرماه با حضور آقای دکتر زنگانه و مقامات مربوط در تهران برگزار گردید
در این کارگاه استادان نسبت به تدریس مباحث مربوطه به نمایندگان استانها اقدام نمودند تا نمایندگان پس از مراجعت به استانهای متبوع نسبت به آموزش سایر سردفتران ازدواج و طلاق اقدام نمایند