۱۴۰۲ دوشنبه ۲۰ آذر

موضوع تعیین نمایندگان کانون در هیات حل اختلافی مالیاتی

بازدید 4625 تاریخ چهارشنبه 2 آبان 1397

موضوع تعیین نمایندگان کانون در هیات حل اختلافی مالیاتی
بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم استان تهران می رساند پس از پیگیری های مکرر و تلاش های مستمر بحمدالله برای هر یک از مناطق مالیاتی استان تهران نماینده ای ازجانب کانون معرفی و از جانب اداره کل مالیاتی ابلاغ مخصوص برای ایشان صادر شد تا جهت رسیدگی به اعتراض سردفتران ازدواج و طلاق نسبت به برگ تشخیص مالیاتی با حضور نماینده کانون اقدام شود. 
بدیهی است هریک از سردفتران محترم ازدواج و طلاق بنابه منطقه مربوطه می توانند مشکلات مالیاتی خود را با نماینده کانون مطرح نمایند. 
شایسته است شعب استانی کانون نیز نسبت به اقدام مشابه جهت رفاه حال همکاران اقدام نمایند.