۱۴۰۲ دوشنبه ۱۳ آذر

برگزاری دوره آموزش مربیان آموزشهای حقوقی پیش از ازدواج استان زنجان

بازدید 5235 تاریخ سه شنبه 29 آبان 1397


بحمدالله والمنه دوره آموزش مربیان آموزشهای حقوقی پیش از ازدواج استان زنجان با حضور همکاران در تاریخ 1397/08/24 از ساعت 8/30 صبح لغایت 14/30 دقیقه بعداز ظهر در سالن ولایت دادگستری زنجان به خوبی برگزار گردید. در این دوره ماهیت واهداف طرح به خوبی به شرکت کنندگان توضیح داده شد و مطالب جزوه دکتر جوهری بانضمام مطالب حقوقی مرتبط و مبتلا به بیان گردید. در پایان جلسه با عکس یادگاری عزیزان خاتمه یافت که متعاقبا عکسها نیز بارگذاری خواهند شد. از زحمات عزیزانمون در کانون مرکز بویژه آقایان دکتر مظفری وزارعی تشکر نموده و آرزوی توفیقات روز افزون همه همکاران عزیز را دارم.

باتشکر 1397/8/24 اسدی