۱۴۰۲ دوشنبه ۲۰ آذر

اصلاح بخشنامه های ثبتی

بازدید 7598 تاریخ پنجشنبه 1 آذر 1397

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : اصلاح بخشنامه های ثبتی

بدین وسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند پیرو تقاضای کانون از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر لزوم اصلاح و بروز رسانی بخشنامه های ثبتی در خصوص ازدواج و طلاق و پس از جمع آوری موارد ابهامی توسط کمیسیون حقوقی و ارائه به سازمان ثبت پس از فراز و نشیب های اداری نهایتا اصلاح و بروز رسانی مجموعه بخشنامه های ثبتی اعم از ازدواج و طلاق و اسناد رسمی در دستور کار اداره حقوقی و شورای عالی حقوقی سازمان ثبت قرار گرفت که به همین منظور و با دعوت از نماینده کانون اولین جلسه کارشناسی در حوزه دفاتر ازدواج و طلاق به تاریخ 30/8/1397 در محل اداره حقوقی سازمان ثبت تشکیل گردید.

روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق
30/8/1397