۱۴۰۲ دوشنبه ۱۳ آذر

ایجاد تسهیلات بانکی برای دفاتر ازدواج و طلاق

بازدید 9416

موضوع : ایجاد تسهیلات بانکی برای دفاتر ازدواج و طلاق

به نام خدا
بدین وسیله به اطلاع می رساند با توجه به تقاضای تعدادی از همکاران محترم در خصوص اخذ تسهیلات بانکی جهت خرید محل دفتر یا منزل تفاهم نامه ای با بانک ملت منعقد شد که بموجب آن مقرر شد شرایط بهتری در تسهیلات با موضوع "متخصصین" که در حال اجرا می باشد برای دفاتر ازدواج و طلاق منظور شود که تصویر تفاهم نامه و شعب منتخب در شهر تهران به پیوست جهت استفاده ارسال می گردد ضمنا امکان استفاده از تسهیلات برای شهرستانها کمافی السابق به مبلغ 1.500.000.000 ریال برقرار می باشد
روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق
1397/9/20