۱۴۰۲ سه شنبه ۸ اسفند

انتخاب نماینده کانون در استانها

تاریخ سه شنبه 14 اسفند 1397

بنام خدا

موضوع ؛ انتخاب نماینده کانون در استانها

بدین وسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند :
نظر به اهمیت تاسیس شعب کانون در استانها و بدلیل عدم اقدام مقتضی از جانب برخی استان ها علیرغم تقاضاهای مکرر و توجهاً به لزوم ایجاد شعبه یا نمایندگی کانون جهت اجرای هرچه بهتر طرح های در دست اقدام خصوصاً طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق در اجرای بند سوم از مصوبه بیستمین جلسه هیات مدیره مقرر شده است تا پایان سال 1397 نسبت به تعیین و انتصاب نماینده رسمی کانون در استان هایی که فاقد هرگونه جامعه یا انجمن و یا شعبه می باشند از بین همکاران محترم استان مربوطه بموجب اساسنامه اقدام شود .
به همین منظور و جهت رعایت احترام ، همکاران محترم مستقر در استان های مورد نظر می توانند از طریق فضای مجازی با دعوت از مسئول محترم کمیسیون امور استان ها نسبت به انتخاب نماینده مورد نظر و معرفی آن به کانون تا تاریخ 1397/12/25 اقدام نمایند در غیر اینصورت هیات مدیره راساً نسبت به تعیین نماینده رسمی کانون اقدام خواهد نمود . لازم به ذکر است تا زمان تاسیس شعبه کانون در استان ،نمایندگی مذکور بقوت خود باقی است

روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق
1397/12/14