۱۴۰۲ سه شنبه ۸ اسفند

اجباری شدن صدور رونوشت اسناد ازدواج و طلاق صرفاً از طریق سامانه

بنام خدا

موضوع ؛ اجباری شدن صدور رونوشت اسناد ازدواج و طلاق صرفاً از طریق سامانه

بدین وسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند:
در اجرای تکمیل انجام خدمات الکترونیک دفاتر ازدواج و طلاق و پیرو تقاضای حذف اوراق بهادار رونوشت به منظور صدور رونوشت از طریق سامانه برای اسناد ازدواج و طلاق مقدمات لازم انجام و از ابتدای سال 1398 صدور رونوشت برای تمام اسناد ازدواج و طلاق صرفاً از طریق سامانه امکانپذیر خواهد بود و استفاده از اوراق فعلی ممنوع می شود . ( بخشنامه مربوط متعاقباً از جانب سازمان ثبت ابلاغ خواهد شد )
به همین منظور دفاتر ازدواج و طلاقی که در کفالت همکاران محترم می باشد و هنوز کدکاربری در سامانه ندارند می بایست سریعاً بموجب بخشنامه صادره از سازمان ثبت به شماره 93/187029 مورخ 1393/11/26 توسط کفیل از طریق اداره ثبت استان برای دفاتر مذکور تقاضای تعیین کد کاربری نموده تا امکان صدور رونوشت و .. از طریق سامانه فراهم شود .

روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق
1397/12/15