۱۳۹۸ یکشنبه ۲۸ مهر

لغو واریز مبلغ ۲۵۰۰۰ تومان بابت پلمپ دفتر به اداره ثبت تهران

بازدید 1198 تاریخ دوشنبه 17 تیر 1398

بنام خدا
موضوع ؛ لغو واریز مبلغ ۲۵۰۰۰ تومان بابت پلمپ دفتر به اداره ثبت تهران
بدین وسیله به اطلاع همکاران محترم استان تهران می رساند پس از اعتراض کانون به اداره ثبت تهران در خصوص غیرقانونی بودن دریافت مبلغ ۲۵۰۰۰ تومن بابت تهیه و پلمپ دفتر ثبت ازدواج و تشکیل جلسات کارشناسی نهایتاً مشخص شد دریافت مبلغ مذکور وجاهت قانونی نداشته و نیاز به پرداخت از جانب همکاران نمی باشد لذا همکاران محترم به محض تهیه دفتر از کانون می توانند جهت پلمپ به دادسرا مراجعه نمایند .
چنانچه در استانهای دیگر نیز مبلغ مذکور از جانب اداره کل دریافت می شود می بایست از طرف شعبه یا نماینده کانون اقدام مقتضی جهت لغو آن صورت پذیرد . 
روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق ۱۳۹۸/۴/۱۵