۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۲ مهر

صدور بخشنامه ممنوعیت اجرای عقد آریائی

بازدید 5841 تاریخ دوشنبه 11 شهریور 1398

بنام خدا
موضوع ؛ صدور بخشنامه ممنوعیت اجرای عقد آریائی
بدین وسیله به اطلاع می رساند به تقاضای کانون بخشنامه ممنوعیت اجرای عقد آریائی از جانب سازمان ثبت صادر و ابلاغ شد
روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق
1398/6/10