۱۴۰۲ دوشنبه ۲۰ آذر

گزارش ملاقات و جلسه ریاست محترم کانون با ریاست محترم سازمان ثبت جناب آقای دکتر خدائیان

بازدید 6545 تاریخ پنجشنبه 2 آبان 1398

بنام خدا
موضوع ؛ گزارش ملاقات و جلسه ریاست محترم کانون با ریاست محترم سازمان ثبت جناب آقای دکتر خدائیان
بدین وسیله به اطلاع همکاران می رساند : پیرو هماهنگی قبلی ملاقات با جناب آقای دکتر خدائیان راس ساعت 9.30 صبح با حضور ریاست محترم کانون برگزار شد
در این دیدار 45 دقیقه ای که چهارمین جلسه ملاقات با ریاست محترم سازمان بود خواسته های دفاتر ازدواج به تفکیک به شرح ذیل مطرح و در خصوص هریک از موارد دستور مقتضی صادر شد
1-ضمن تشکر از استرداد  طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی به جهت تکمیل طرح در خصوص دفاتر ازدواج و طلاق آمادگی کامل خود را جهت ارائه موارد فنی اعلام شد که ریاست محترم سازمان فرمودند با قاطعیت تمام و بدون فوت وقت پس از تکمیل طرح و رفع نواقص قانونی دفاتر ازدواج و طلاق جهت تصویب به مجلس ارسال خواهیم کرد
 
2-ضمن تشکر از اجرای طرح تعیین سقف طلاق و اتمام دوران آزمایشی آن تقاضای اجرای سراسری تقدیم شد که در جواب فرمودند ظرف چند روز آینده تصمیم گیری و دستور اجرای سراسری آن را صادر خواهیم کرد
3-در خصوص تعرفه بعرض ایشان رسید : زیبنده نیست پس از صدور بخشنامه تعرفه دفاتر اسناد رسمی تعرفه دفاتر ازدواج و طلاق مورد بازنگری قرار گیرد این در صورتی است که میانگین درامد دفاتر اسناد در شهر تهران و در فرض رعایت تعرفه قبلی ماهیانه 40 میلیون تومان است ولی میانگین درآمد دفاتر ازدواج و طلاق کمتر از 4 میلیون تومان اگر تقوی ملاک اولویت باشد دفاتر ازدواج و طلاق برتری دارند اگر درامد کم ملاک باشد بازهم دفاتر ازدواج و طلاق در اولویت هستند به همین جهت پیشنهاد صدور بخشنامه تعرفه دفاتر اسناد و ازدواج بصورت توامان داده شد که مورد استقبال ریاست محترم سازمان ثبت قرار گرفت و دستور انجام کارشناسی در امور اسناد به قید فوریت را صادر فرمودند
4-باتوجه باینکه مقرر شده بخشنامه تعرفه به امضای ریاست محترم قوه قضائیه برسد پیشنهاد شد تعیین سقف طلاق و سقف درامد دفاتر اسناد رسمی ضمن تعرفه به امضای ریاست محترم سازمان برسد تا نگرانی ابطال آن مرتفع شود که این مورد نیز مورد استقبال ریاست محترم سازمان قرار گرفت 
5-حذف دفتر سنتی و سند ازدواج از دیگر تقاضاهای نماینده کانون بود که ریاست محترم سازمان فرمودند سیاست سازمان در نیمه دوم امسال حذف دفتر سنتی ازدواج خواهد بود
6- تقاضای تسری قانون کفالت به دفاتر ازدواج و طلاق و اجازه ثبت واقعه در دفتر اصیل توسط دفتر کفیل که مستلزم لغو بخشنامه مربوطه می باشد همچنین اجازه صدور گواهی امضا به دفاتر ازدواج و طلاق نیز تقدیم ریاست محترم سازمان ثبت شد که دستور بررسی و انجام کارشناسی را صادر فرمودند
در پایان تقاضا شد جلسه ای با حضور بزرگان و پیش کسوتان دفاتر ازدواج و طلاق و نمایندگان استان ها با ریاست محترم سازمان برگزار شود که ضمن موافقت دستور هماهنگی برگزاری جلسه را به دفتر ابلاغ نمودند
روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق 1398/7/2