۱۴۰۲ دوشنبه ۲۰ آذر

گزارش برگزاری دومین همایش کانون ها و جوامع سردفتران ازدواج و طلاق (قسمت اول)

بازدید 4476

بنام خدا
موضوع ؛ گزارش برگزاری دومین همایش کانون ها و جوامع سردفتران ازدواج و طلاق
(قسمت اول)
بدین وسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند : دومین همایش سالیانه دفاتر ازدواج و طلاق با حضور روسا و نمایندگان کانون ها و جوامع سردفتری ازدواج و طلاق در تاریخ 1398/7/29 در شهر تهران برگزار شد .
دستور کار جلسه  و همایش عبارت بود از : 1-  تعیین و تصویب رئوس مشکلات دفاتر ازدواج و طلاق بر اساس اولویت و برنامه ریزی و تلاش جهت رفع مشکلات مذکور 2- برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری جلسه با حضور ریاست محترم سازمان ثبت 3- رسیدگی به مشکلات طرح استاد مشاور در برخی استان ها با حضور مسئول مربوطه
 
روز اول این همایش که بمدت 6 ساعت به طول انجامید ابتدا مشکلات برخی استان ها در خصوص طرح استاد مشاور با حضور مسئول مستقیم طرح در معاونت پیشگیری قوه قضائیه بررسی و مقرر شد نسبت به مرتفع شدن مشکلات و واریز حق التدریس معوق مربیان در استان های مذکور بر اساس هرجلسه 45 دقیقه ای مبلغ 70 هزارتومان اقدام شود  .
 
دومین دستور کار همایش ، تعیین رئوس مشکلات صنفی و برنامه ریزی اجرائی جهت رفع آنها بود که پس از بحث و بررسی فراوان از جانب روسای کانون ها و جوامع بدین شرح تعیین شد - اصلاح لایحه قانون دفاتر اسناد رسمی که منجر به تصویب تمام حقوق و مزایای شغلی نظیر بیمه و بازنشستگی شود -عدم حضور نماینده دفاتر ازدواج در دادگاه انتظامی - اصلاح بخشنامه های ثبتی -عدم ضابطه ای مشخص در واگذاری دفتر ازدواج و لزوم تعیین حدود و ثغور محل دفترخانه ازدواج و طلاق و تعیین ساعت کاری مشخص - محدود بودن خدمات دفاتر ازدواج و لزوم افزایش آن ازجمله اجازه صدور گواهی امضاء به دفاتر ازدواج - ضرورت افزایش تعرفه - تعیین تکلیف صریح نسبت به موضوع ازدواج موقت عادی از جانب سازمان ثبت - ضرورت بازنگری در شرایط نقل و انتقال دفاتر ازدواج و طلاق - رفع ممنوعیت ثبت واقعه در دفتر اصیل توسط کفیل - اجرای دفتر الکترونیکی ازدواج - اجرای طرح تعیین سقف طلاق - حذف سند طلاق - واگذاری دفتر طلاق به متقاضیان و رفع انحصار
 
سومین دستور کار همایش ، برنامه ریزی جهت برگزاری هرچه بهتر جلسه در حضور ریاست محترم سازمان ثبت بود که مقرر شد مشکلات صنفی که به شرح فوق مورد تائید روسای کانون ها قرارگرفته از جانب ریاست  کانون در حضور ریاست محترم سازمان ثبت تبیین و بیان شود .
روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق 1398/7/30