۱۴۰۲ دوشنبه ۲۰ آذر

گزارش برگزاری دومین همایش کانون ها و جوامع سردفتران ازدواج و طلاق (قسمت دوم)

بازدید 8903

بنام خدا

موضوع ؛ گزارش برگزاری دومین همایش کانون ها و جوامع سردفتران ازدواج و طلاق

(قسمت دوم )

بدین وسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند دومین روز همایش با حضور روسای کانون ها و جوامع سردفتری ازدواج و طلاق در تاریخ 1398/7/30 در محل سازمان و با حضور جناب آقای دکتر خدائیان ریاست عالی سازمان ثبت برگزار شد که گزارش جلسه و نتایج آن به شرح ذیل تقدیم می گردد :

*به دستور جناب آقای دکتر خدائیان تمام مقامات ارشد سازمان ازجمله معاونت امور اسناد ، مدیرکل امور اسناد ، مدیرکل حوزه ریاست سازمان و مدیرکل ثبت استان تهران در جلسه حاضر شدند .

*جلسه راس ساعت 8 صبح با قرائت آیاتی از کلام الله مجید رسماً شروع شد.

*در ابتدا جناب آقای دکتر خدائیان ضمن خیرمقدم به روسای کانون ها و جوامع سردفتری ازدواج و طلاق از تشکیل و حضور در جلسه ابراز خرسندی نموده  اعلام فرمودند منتظر شنیدن خواسته های دفاتر ازدواج و طلاق از جانب ریاست محترم کانون هستم .

*ریاست محترم کانون به مدت 45 دقیقه ضمن تبیین جایگاه کانون دفاتر ازدواج و طلاق مشکلات صنف را ( به شرح مندرج در قسمت اول گزارش )  به همراه راهکار پیشنهادی  جهت مرتفع شدن آن ها  برای ریاست محترم سازمان و مقامات ارشد سازمان تشریح نمودند .

*دو نفر از پیش کسوتان و سه نفر از روسای کانون های استانی به نمایندگی از تمام استان ها مطالب و موارد مشخص شده را بیان نمودند .

*جناب آقای هاشمی مقدم معاونت محترم سازمان دیگر سخنران جلسه بودند که اعلام نمودند با حصول نتیجه اقداماتی که ظرف یکسال گذشته برای دفاتر ازدواج و طلاق انجام شده و بزودی ابلاغ خواهد شد برای دفاتر ازدواج محرز خواهد شد که سازمان با جدیت در حال رفع مشکلات است ضمن اینکه با ورود دکتر خدائیان به سازمان ثبت رفع مشکلات در حوزه دفاتر ازدواج و طلاق در اولویت کاری سازمان قرار گرفته است همچنین تاکید نمودند کانون ها و جوامع سردفتری ازدواج و طلاق استان ها اکیداً از مکاتبه مستقیم با سازمان اجتناب نموده و تمام موضوعات صنفی را از طریق کانون مرکز ارسال کنند .

*جناب آقای دکتر خدائیان پس از استماع مطالب و موارد ذکر شده بیان فرمودند :

1- کانون دفاتر ازدواج و طلاق برای سازمان ثبت بسیار معتبر بوده و به منزله بازوی توانمند سازمان خواهد بود تمام کانون ها و جوامع سردفتری ازدواج و طلاق را ملزم نمودند با ادارات کل استان ها تعامل سازنده داشته باشند و به معاونت سازمان فرمودند به ادارات کل استان ها ابلاغ کنید تا با کانون ها و جوامع استانی تعامل دو طرفه ایجاد کنند .

2- به معاونت محترم امور اسناد دستور دادند ظرف دو هفته کارگروهی ویژه جهت بررسی و رفع مشکلات دفاتر ازدواج و طلاق و تدوین لایحه قانونی با حضور مدیران ارشد سازمان و رئیس کانون مرکز تشکیل شود چنانچه رفع مشکلات مستلزم تصویب قانون باشد از طریق اصلاح نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق که به تائید ریاست محترم قوه خواهد رسید مشکلات مذکور را مرتفع خواهیم کرد .

3-ضمن اعلام موافقت سازمان با افزایش تعرفه فرمودند پیش نویس بخشنامه تعرفه از جانب سازمان تهیه شده و جهت امضاء به همراه تعرفه دفاتر اسناد رسمی خدمت ریاست محترم قوه قضائیه ارسال می شود .

4-گزارش واحد فناوری و امور اسناد از اجرای طرح تعیین سقف طلاق که در دو استان بصورت پایلوت اجرا شده ملاحظه شد بزودی با صدور بخشنامه از جانب ریاست محترم قوه قضائیه در سراسر کشور اجرائی می شود .

5- به مدیرکل نظارت و بازرسی سازمان و ادارات کل استان ها ابلاغ شده بصورت محسوس و غیرمحسوس از دفاتر ازدواج و طلاق بازرسی شود چنانچه توسط دفتری اجرای عقد آریائی مباشرتاً یا مع الواسطه و یا واگذاری امور دفترخانه به اشخاص غیرمسئول صورت می گیرد بدون اغماض نسبت به انفصال و سلب صلاحیت اقدام شود و کانون های استانی موظفند چنانچه در استان مربوطه چنین مواردی وجود دارد سریعاً به ادارات کل استان اعلام نمایند .

6-با واگذاری دفتر طلاق به متقاضیان و رفع انحصار همچنین تعیین شرایط مشخص جهت واگذاری دفتر ازدواج و نقل و انتقال و قاعده مند شدن وضعیت دفاتر ازدواج و طلاق و  ... موافقم منتظر خواهم ماند تا کارگروه موارد اعلامی از جانب کانون را بررسی و جهت اقدامات بعدی به حوزه ریاست ارسال کنند .

7- مطمئن باشید با اقداماتی که در دستور کار داریم وضعیت دفاتر ازدواج ظرف یک یا دوسال آینده به کلی دگرگون خواهد شد

جلسه ساعت 9.40 دقیقه خاتمه یافت

روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق 30/7/1398