۱۴۰۲ سه شنبه ۸ اسفند

واگذاری موضوعات خانوادگی شورای حل اختلافات به دفاتر ازدواج و طلاق

بازدید 5733 تاریخ چهارشنبه 27 آذر 1398

بنام خدا
بدین وسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند: نظر به اینکه لایحه شورای حل اختلاف در معاونت حقوقی قوه قضائیه در شرف تدوین جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی قراردارد به تقاضای کانون جهت بررسی طرح " واگذاری موضوعات خانوادگی مطروحه در شورا به دفاتر ازدواج و طلاق " جلسه ای با حضور ریاست محترم کانون و کارشناسان محترم معاونت حقوقی قوه قضائیه در تاریخ 1398/8/28 در محل معاونت حقوقی قوه قضائیه تشکیل و پس از تبیین و تشریح دلایل توجیهی و مزایای فراوان طرح " واگذاری موضوعات خانوادگی مطروحه در شورای حل اختلاف به دفاتر ازدواج و طلاق " مورد استقبال تمامی اعضاء قرار گرفت و مقرر شد لایحه به نحوی تدوین و جهت تصویب به مجلس ارسال شود تا امکان استفاده از پتانسیل دفاتر ازدواج و طلاق بعنوان شعبه ای از شورای حل اختلاف فراهم شود و جزئیات آن پس از تصویب در مجلس در آئین نامه مربوطه لحاظ می گردد .
روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق
1398/8/28