۱۴۰۲ دوشنبه ۲۰ آذر

تشکیل کارگروه بررسی و تدوین نظامنامه دفاتر ثبت ازدواج و طلاق در سازمان ثبت

بازدید 6055 تاریخ شنبه 2 آذر 1398

بنام خدا

موضوع ؛ تشکیل کارگروه تخصصی تدوین نظامنامه دفاتر ثبت ازدواج و طلاق در سازمان ثبت

بدین وسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند در جهت اجرای منویات ریاست عالی سازمان ثبت جناب آقای دکتر خدائیان در همایش سراسری کانون ها و جوامع سردفتری ازدواج و طلاق مبنی بر تشکیل کارگروه تخصصی جهت رفع مشکلات دفاتر ازدواج و طلاق در قالب اصلاح نظامنامه ، اولین جلسه کارگروه تخصصی به ریاست جناب آقای هاشمی مقدم معاونت محترم سازمان ثبت و با حضور آقایان علی مظفری ، دکتر محمد شیخ الرئیس و حجه الاسلام دکتر علی قاسمی ، دالوندی مدیرکل محترم اداره حقوقی ، مرادی مدیرکل محترم اداره امور اسناد و سردفتران در روز چهارشنبه مورخ 1398/9/6 در دفتر معاونت محترم سازمان ثبت تشکیل خواهد شد .

روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق 1398/9/2