۱۳۹۹ دوشنبه ۱۸ فروردین

برکزاری مراسم افتتاحیه کانون سردفتران ازدواج و طلاق گلستان

بنام خدا

موضوع ؛ برگزاری مراسم افتتاحیه کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان گلستان

بدین وسیله به اطلاع می رساند: کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان گلستان با حضور مقامات عالی رتبه استان از جمله استاندار محترم ، ریاست محترم دادگستری استان ،مدیرکل محترم ثبت استان ، نماینده محترم مجلس ، دادستان محترم دادگاه ویژه ، اعضای هیات مدیره کانون استان و سران دفاتر ازدواج و طلاق در روز پنج شنبه مورخ 1398/8/30 برگزار شد

در این دیدار  استاندار محترم ، ریاست محترم دادگستری استان ، مدیرکل محترم اداره ثبت استان ، دادستان محترم دادگاه ویژه و ریاست محترم کانون استان ضمن ایراد سخنرانی و بیان مطالب مهم و ارزشمند به جایگاه ویژه دفاتر ازدواج و طلاق در تبیین سیاست های خانوادگی اشاره و از تاسیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان گلستان استقبال نمودند

لازم به ذکر است آقاین محمد طاهر اسلامی ، مهدی عرب عامری و روشنی بعنوان اعضای هیات مدیره کانون انتخاب و از بین اعضاء آقای محمد طاهر اسلامی بعنوان رئیس هیات مدیره انتخاب شدند .