۱۴۰۲ دوشنبه ۲۰ آذر

اصلاح بند 161 مجموعه بخشنامه های ثبتی

بازدید 8360

بدین وسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند : پس از تقاضای کانون از سازمان ثبت در خصوص اصلاح بند ۱۶۱ بخشنامه ثبتی و اجازه ثبت وقایع ازدواج و‌طلاق در دفتر اصیل توسط سردفتر کفیل در دوران‌انفصال موقت و پس از اخذ موافقت ادارات امور اسناد و‌اداره حقوقی سازمان ( بالغ بر ۵ ماه رایزنی و‌ تلاش ) نهایتا به لطف حضرت حق اصلاح بخشنامه مذکور و اجازه ثبت واقعه در دفتر اصیل توسط سردفتر کفیل ( همانند دفاتر اسناد رسمی ) مورد موافقت ریاست عالی سازمان ثبت واقع شد .

 

به همین منظور دستورات لازم به واحد فناوری سازمان جهت انجام مراحل مورد نیاز را صادر فرمودند

 

بدیهی است پس از اصلاح موارد در واحد فناوری و‌ آماده شدن شرایط ، بخشنامه مستقل از جانب سازمان ثبت جهت ثبت وقایع ازدواج و‌طلاق در دفتر اصیل که بصورت موقت منفصل شده است یا در دوران مرخصی توسط سردفتر کفیل صادر و‌ ابلاغ می شود و بموجب آن مقررات مربوط به کفالت به سران دفاتر ازدواج و‌طلاق تسری خواهد یافت .