۱۴۰۲ سه شنبه ۸ اسفند

نشست مشترک فیمابین سازمان ثبت و کانون سردفتران ازدواج و طلاق با اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی

بازدید 6182 تاریخ سه شنبه 3 دی 1398

بنام خدا

موضوع ؛ برگزاری نشست مشترک فیمابین سازمان ثبت و کانون سردفتران ازدواج و طلاق با اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی

بدین وسیله به اطلاع می رساند به منظور حل و فصل ریشه ای مشکلات دفاتر ازدواج و طلاق و ایجاد بیمه و بازنشستگی و واگذاری امتیاز به همت کانون جلسه مشترکی در سازمان ثبت و با حضور ریاست عالی سازمان ، ریاست کانون و اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در تاریخ 1398/10/3 برگزار و پس از بحث و بررسی فراوان و استقبال از طرح کانون مقرر شد از جانب سازمان لایحه دفاتر ازدواج و طلاق با عنوان "  لایحه تاسیس دفاتر اسناد رسمی خانواده " تهیه و به مجلس ارسال شود .

روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق 1398/10/3