۱۴۰۲ دوشنبه ۲۰ آذر

برگزاری اختبار طلاق

بازدید 10026 تاریخ چهارشنبه 28 اسفند 1398

بنام‌ خدا

 

موضوع ؛ برگزاری اختبار طلاق

 

بدین وسیله پیرو اطلاعیه های سابق به اطلاع همکاران محترم می رساند ؛ نظر به اینکه مطابق آخرین تصمیم مقرر شده بود سازمان ثبت نسبت به بارگذاری فرم ثبت نام در سایت سازمان اقدام نماید تا مستقیما امکان ارسال تقاضا برای همکاران فراهم شود با توجه به امکان تاخیر بیش از حد از جانب واحد فناوری بدلیل مشغله فراوان ، برابر دستور معاونت محترم سازمان ثبت مقرر شد مطابق روش اول دفاتر ازدواج تقاضای خود را از طریق ثبت استان برای اداره کل امور اسناد سازمان ارسال نمایند  .

 

 به همین منظور همکاران محترم مطابق فرم راهنما نسبت به ارسال تقاضای خود تا تاریخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ اقدام نموده و پیگیر ارسال تقاضا از جانب استان به سازمان ثبت باشند

 

با وجود هماهنگی بعمل آمده از طرف سازمان با ادارات استان ها چنانچه به هر دلیل امکان ارسال سیستمی تقاضا به استان نبود یا اداره ثبت استان از ارسال تقاضا به سازمان امتناع نمود رونوشتی از تقاضای خود را با پست سفارشی برای اداره کل امور اسناد سازمان ( آقایان فرجی ، بابایی )  ارسال نمایید .     

 

با توجه به اینکه مسئول برگزاری اختبار آقایان فرجی و بابایی می باشند چنانچه هر گونه سوال یا ابهام از جانب همکاران و ادارات استان وجود داشت می توانند از ایشان کسب تکلیف نمایند .

 

 

تا کنون تقاضای بیش از ۱۵۰ نفر از سردفتران ازدواج ارسالی از جانب ادارات استان ها به اداره کل امور اسناد سازمان ثبت واصل و در نوبت اختبار قرار گرفته است .  

 

 

روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق ۱۳۹۸/۱۲/۲۸