۱۴۰۲ دوشنبه ۲۰ آذر

تعرفه حق التحریر دفاتر ازدواج و طلاق

بازدید 15099

بنام خدا

موضوع ؛ لازم الاجرا شدن تعرفه حق التحریر دفاتر ازدواج و طلاق

بدین وسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند نظر به انتشار بخشنامه تعرفه حق التحریر در روزنامه رسمی ، تعرفه از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۶ لازم الاجرا می باشد

روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و‌طلاق ۱۳۹۹/۱/۲۶

 

تبصره 1- مبالغ مربوط به قیمت اوراق و اعلامیه و دفترچه اسناد  به میزان تعرفه تعیین شده، به صورت جداگانه وصول می شود.

تبصره 2- سردفتران ازدواج و طلاق تحت هیچ عنوان حق دریافت وجوهی بیش از تعرفه تعیین شده فوق را نداشته و مکلفند این تعرفه را در محل مناسب در دفترخانه به نحوی که در معرض دید مراجعین باشد نصب نمایند.

تبصره 3-  هزینه تعیین شده بابت رونوشت هر ازدواج و طلاق مقطوع بوده و دریافت هرگونه وجه دیگر ممنوع
می باشد.

 

تبصره 4 هزینه صدور اجرائیه مقطوع بوده و دریافت هرگونه وجه دیگر بابت نسخ، تعداد متعهدین و اوراق اضافه ممنوع است.

تبصره 5 جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق التحریر دریافتی دفاتر طلاق، سقف سالانه حق التحریر دریافتی هر دفترخانه طلاق معادل میانگین ثبت وقایع طلاق توسط دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل به علاوه 20 درصد خواهد بود. سازمان ثبت از طریق سیستم الکترونیک ثبت اقدامات لازم را به عمل آورد.

تبصره 6 -سردفتران طلاق مکلفند در اجرای تبصره 2 ماده 75 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازای ثبت هر واقعه طلاق، مبلغی معادل ده درصد حق التحریر تعیین شده را از متقاضی ثبت طلاق اخذ و به حساب شماره 4001013201019274 نزد بانک مرکزی ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ) واریز نمایند.

 لینک روزنامه رسمی