۱۴۰۲ دوشنبه ۲۰ آذر

اعلام شناسه پرداخت دفاتر طلاق استان تهران

تاریخ چهارشنبه 21 خرداد 1399

بنام خدا

موضوع ؛ اعلام شناسه پرداخت دفاتر طلاق استان تهران

بدین وسیله شناسه پرداخت دفاتر طلاق استان تهران جهت واریز حقوق دولتی موضوع تبصره 2 ماده 75 قانون برنامه ششم و مبلغ 15000 تومان بابت صدور الکترونیکی سند طلاق به پیوست جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می شود

رواط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق 1399/3/21