۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۲ مهر

بخشنامه اسکن درخواست ضمائم اجرائیه

بازدید 5193 تاریخ دوشنبه 21 مهر 1399

قابل توجه سردفتران محترم ازدواج و طلاق

برابر بخشنامه دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی، لازم است همکاران محترم در زمان صدور اجراییه و یا پذیرش تقاضانامه صدور اجراییه، فرم بالا را تکمیل و بهمراه سایر مدارک اسکن و به ادارات اجرا ارسال نمایند. نظر باینکه چهار تقاضای اصلی در فرم گنجانده شده است در صورت تقاضای مجموع موارد ۶۰ هزارتومان در غیر اینصورت حسب مورد برای هر یک از تقاضاها مبلغ ۱۵ هزارتومان دریافت شود

روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج‌و‌طلاق ۱۴۹۹/۷/۲۱