۱۴۰۲ سه شنبه ۸ اسفند

تعرفه پاسخ به استعلام

بنام خدا

موضوع ؛ تعرفه پاسخ به استعلام

نظر به اینکه برابر گزارش های واصله به کانون و سازمان ثبت مبنی بر اینکه تعدادی از دفاتر ازدواج و طلاق از پاسخ به استعلام مکانیزه سایر دفاتر ازدواج و طلاق استنکاف نموده و بابت پاسخ استعلام از ذینفع مطالبه اجرت می کنند به اطلاع همکاران محترم می رساند ؛ پاسخ به استعلام مکانیزه دفاتر ازدواج و طلاق تعرفه نداشته و هرگونه اخذ وجه بابت پاسخ به استعلام مکانیزه دفاتر ازدواج و طلاق و سایر مراجع سازمان ثبت فاقد وجاهت قانونی است و برابر اعلام دادستان محترم انتظامی سازمان ثبت در صورت گزارش با موضوع برخورد خواهد شد لازم به ذکر است دریافت تعرفه استعلام هنگام پاسخ به سایر مراجع بلامانع می باشد .

روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق 1399/7/23