۱۴۰۲ سه شنبه ۸ اسفند

فعالیت دفاتر ازدواج و طلاق زیر ذره بین بازرسان ثبت

بازدید 5766

عبدالحسین رامشی ، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران در مصاحبه خبری عنوان کرد ؛

فعالیت دفاتر ازدواج و طلاق زیر ذره بین بازرسان ثبت
 
عبدالحسین رامشی ، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران ؛
فعالیت دفاتر ازدواج و طلاق زیر ذره بین بازرسان ثبت

  مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران با اشاره به حائز اهمیت بودن جایگاه دفاتر ازدواج و طلاق در ایجاد نظم و انضباط حقوقی ، خاطرنشان کرد ؛ طی یک دوره بازرسی برنامه ریزی شده و کارشناسی از دفاتر ازدواج و طلاق حوزه ثبتی شهر تهران در معیت کانون دفاتر ازدواج و طلاق، که بیش از 80 مورد بازرسی صورت گرفت ، در بررسی و ارزیابی عملکرد این دفاتر مطابق ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی 15 سردفتر ازدواج و طلاق جهت بررسی صلاحیت سردفتری به ریاست سازمان ثبت تقدیم گردید و 20 مورد تخلف سران دفاتر ازدواج و طلاق نیز در راستای اجرای ماده 32 قانون دفاتر اسناد رسمی جهت تعقیب انتظامی و صدور کیفرخواست به دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران معرفی شدند .

عبدالحسین رامشی ، جامعه سردفتران را افرادی فرهیخته ، متدین و حق شناس برشمرد و یادآور شد ؛ برای حفاظت و حراست از جایگاه رفیع و حریم و حرمت سران محترم دفاتر نظارت و توجه جدی داشته باشیم تا از هرگونه آسیب و خدشه در امان باشند . هر چند در هر گروه و دسته ای معدود افرادی خاطی به احتمال وجود دارد .

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران ، عمده تخلف برخی سران دفاتر ازدواج و طلاق را واگذاری اداره دفترخانه به افراد غیرمسئول و اجاره دادن و یا به اجاره گرفتن توکن سردفتر برای ثبت طلاق و همچنین ثبت ازدواج برخلاف مقررات قانونی عنوان کرد .

عبدالحسین رامشی با اشاره به استمرار بازرسی های  میدانی از تمامی دفاتر ازدواج و طلاق ازمشارکت و همکاری های کانون دفاتر ازدواج و طلاق قدردانی کرد .

روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق ۱۳۹۹/۷/۳۰