۱۴۰۲ دوشنبه ۲۰ آذر

اعمال محدودیت ثبت طلاق برای دفاتر طلاق منحصر به فرد

بازدید 4469

بنام خدا

موضوع ؛ اعمال محدودیت ثبت طلاق برای دفاتر طلاق منحصر به فرد

بدین وسیله به اطلاع می رساند در اجرای بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر اعمال محدودیت ثبت طلاق بر اساس میانگین طلاق های ثبت شده در سال قبل بعلاوه ۲۰ درصد و نظر به اینکه از اجرای مصوبه تاکنون به جهت جلوگیری از بروز مشکل دفاتر طلاق منحصر به فرد از اعمال محدودیت معاف بودند و همین موضوع موجب سوئ استفاده هایی شده بود از جمله واگذاری توکن و‌،، به تقاضای کانون و‌ موافقت ریاست عالی سازمان ثبت محدودیت مذکور در بخشنامه برای دفاتر طلاق منحصر به فرد با اعمال ۴۰ درصد بیش از میانگین سال قبل اجرائی شد .

روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق ۱۳۹۹/۸/۷