۱۴۰۲ سه شنبه ۸ اسفند

ارسال لوایح موافق و مخالف سقف ازدواج به سازمان ثبت

بازدید 4907

بنام خدا

موضوع ؛ ارسال لوایح موافق و مخالف سقف ازدواج به سازمان ثبت

بدین وسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند پس از تقاضای سازمان ثبت جهت اظهارنظر کارشناسی پیرامون سقف ازدواج و پس از وصول لوایح موافقان و مخالفان ، مراتب عیناً به همراه صورتجلسه هیات مدیره کانون به سازمان محترم ثبت تقدیم شد .

روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق 1399/9/29

فایل پی دی اف لوایح