۱۴۰۰ دوشنبه ۲۶ مهر

موضوع ؛ انتخابات ( اطلاعیه شماره ۲ )

بنام خدا

موضوع ؛ انتخابات ( اطلاعیه شماره ۲ )

بدین وسیله به اطلاع نامزدان محترم عضویت در هیات مدیره می رساند موارد مورد نیاز جهت تکمیل تقاضای نامزدی جهت ارسال به سازمان ثبت به شرح زیر می باشد :

• نام و نام خانوادگی به همراه کد ملی و تاریخ تولد

• تاریخ صدور ابلاغ سردفتری ازدواج

• اشاره به اینکه سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری دارند یا خیر

• محل اشتغال و مذهب سردفتر

• آخرین مدرک تحصیلی

• اشاره مختصر به رزومه علمی ، تحقیقاتی و سابقه اجرائی

مقتضی است همکاران محترم تمام مراتب فوق را دقیقا اعلام نموده تقاضای خود را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۵ به شماره نمابر ۸۸۷۷۹۳۱۴ ارسال نمایند .

روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و‌طلاق