۱۴۰۲ سه شنبه ۸ اسفند

موضوع ؛ ممنوع شدن ثبت ازدواج و‌ طلاق در خارج از دفترخانه

بازدید 6252 تاریخ دوشنبه 16 فروردین 1400

بنام خدا

موضوع ؛ ممنوع شدن ثبت ازدواج و‌ طلاق در خارج از دفترخانه

بدین وسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند آئین نامه دفاتر اسناد رسمی با امضای ریاست محترم قوه قضائیه تصویب و ابلاغ شد .

در فصل مربوط به مجازات انتظامی به حول و‌قوه الهی تلاش کانون در جلسات کارشناسی متعدد جهت ممنوعیت ثبت ازدواج در خارج از دفترخانه مورد قبول واقع و بموجب بند ۱۱ از شق پ فصل مربوط به مجازات های انتظامی موجب انفصال خواهد شد .

ممنوعیت ثبت واقعه ازدواج در خارج از دفتر از چند جهت برای دفاتر مفید و‌ضروری بود ؛

۱- جلوگیری از ثبت واقعه ازدواج در موسسات غیر مجاز .

۲- جلوگیری از واگذاری توکن به افراد غیرمسئول .

۳- فراهم شدن زمینه ایجاد دفتر الکترونیک و اداری شدن دفاتر .

۴- ایجاد درامد برای دفاتر از طریق معرفی عاقد جهت انجام مراسم تشریفات در خارج از محل دفترخانه .

۵- جلوگیری از اقدامات خلاف شئونات و‌ حضور در اماکنی که موجب کسر شان همکاران شده بود .

روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و‌طلاق ۱۴۰۰/۱/۱۵