۱۴۰۲ سه شنبه ۸ اسفند

تمام مشکلات دفاتر ازدواج و طلاق با تصویب نظامنامه مرتفع خواهد شد

بازدید 3860 تاریخ پنجشنبه 19 فروردین 1400

تمام مشکلات دفاتر ازدواج و طلاق با تصویب نظامنامه مرتفع خواهد شد

معاونت محترم امور اسناد سازمان ثبت جناب آقای دکتر اقبال با تاکید بر اینکه سازمان ثبت در نظر دارد تمام مشکلات و موانع دفاتر ازدواج و طلاق را در قالب تصویب نظامنامه مرتفع نماید تاکید کرد به دستور ریاست معظم سازمان ثبت به قید فوریت مشکلات دفاتر ازدواج و طلاق از طریق واحدهای ثبتی و کانون ها و جوامع سردفتری ازدواج جمع آوری و سپس در کارگروه سازمان ثبت در حوزه معاونت اسناد بررسی و در نظامنامه دفاتر ازدواج و‌ طلاق پیش بینی و به تصویب خواهد رسید به نحوی که پس از تصویب نظامنامه هیچ مشکلی در حوزه دفاتر ازدواج و‌طلاق وجود نداشته باشد .

روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق ۱۴۰۰/۱/۱۹