۱۴۰۰ سه شنبه ۳۰ شهریور

موضوع ؛ برگزاری انتخابات کانون ( اطلاعیه شماره ۱)

بازدید 570 تاریخ شنبه 8 خرداد 1400

موضوع ؛ برگزاری انتخابات کانون
( اطلاعیه شماره ۱)

بدین وسیله پیرو اطلاعیه های گذشته به اطلاع همکاران محترم می رساند پس از پیگیری های مکرر بحمدالله مراحل ثبت تغییرات بعمل آمده مبنی بر عدم نیاز به مجوز وزارت کشور جهت برگزاری انتخابات در اداره ثبت شرکتها به پایان رسید .

• علیهذا نظر به فراهم شدن مقدمات لازم جهت برگزاری انتخابات به حول و‌ قوه الهی انتخابات هیات مدیره کانون ظرف یک ماه آینده برگزار می شود .

• زمان دقیق و نحوه برگزاری انتخابات متعاقبا پس از هماهنگی با سازمان ثبت اطلاع رسانی خواهد شد.

• شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره دقیقا مطابق شرایط مندرج در اساسنامه خواهد بود .

روابط عمومی کانون سردفتران ازداج و طلاق ۱۴۰۰/۳/۷