۱۴۰۰ دوشنبه ۲۶ مهر

اصلاحیه اسامی نهایی نامزدان محترم هیات مدیره

بازدید 904

بنام خدا

موضوع ؛ انتخابات کانون

( اطلاعیه شماره ۱۳)

اصلاحیه اسامی نهایی نامزدان محترم هیات مدیره

بدین‌وسیله پیرو اعلام اسامی نهایی حائزین شرایط عضویت در هیات مدیره کانون نظر به اینکه با اعتراض آقایان حمید رضا جعفری ۶ بیرجند مهدی صادقی ۵ خوی سلیمان مهدی زاده ۲ خوی محسن بازوبندی ۳۱ مشهد و ارائه اسناد و مدارک مشخص شد حق عضویت خود را واریز کرده بودند و به اشتباه در لیست نهایی اسم ایشان درج نشده بود لذا اسامی حائزین شرایط به شرح لیست پیوست اصلاح می گردد .

روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق ۱۴۰۰/۴/۶