۱۴۰۰ دوشنبه ۲۶ مهر

موضوع ؛ انتخابات کانون ( اطلاعیه شماره ۱۲ )

تاریخ یکشنبه 6 تیر 1400

بنام خدا

موضوع ؛ انتخابات کانون ( اطلاعیه شماره ۱۲ )

آموزش تصویری نحوه برگزاری انتخابات الکترونیکی

بدین‌وسیله به پیوست فایل تصویری چگونگی شرکت در انتخابات الکترونیکی ارسال می گردد

• تاریخ برگزاری انتخابات ساعت ۸ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۰ می باشد .

• مدت زمان برگزاری انتخابات ۴۸ ساعت تا ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ می باشد .

• نتایج آراء ماخوذه تا ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲اعلان می شود .

• انجام هرگونه تبلیغ برای کاندیداها از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۹ تا پایان انتخابات ممنوع می باشد .

• تمام سردفتران ازدواج و طلاق کشور می توانند در انتخابات شرکت کنند کدعضویت همکاران برای رای دادن همان کد ۵ رقمی دفترخانه می باشد .

روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق ۱۴۰۰/۴/۶