۱۴۰۲ سه شنبه ۸ اسفند

ابلاغ دستورالعمل نقل و انتقال دفاتر ازدواج و طلاق

بازدید 5187 تاریخ شنبه 20 آذر 1400 امتیاز

بنام خدا

موضوع ؛ ابلاغ دستورالعمل نقل و انتقال دفاتر ازدواج و طلاق

بدین وسیله و با افتخار اعلام می دارد پس از گذشت نزدیک به یک قرن از تاسیس دفاتر ازدواج و طلاق ، دستور العمل نقل و انتقال ویژه دفاتر ازدواج و طلاق به امضای ریاست محترم سازمان رسید و برابر دستور معاونت محترم اسناد مقرر گردید ظرف یک ماه با حضور افراد مندرج در ماده ۴ نسبت به تعیین تکلیف تقاضاهای انتقال تصمیم گیری شود  

کانون سردفتران ازدواج و‌طلاق ضمن تبریک این موفقیت  ، بدلیل تثبیت و لحاظ نقش کانون سردفتران ازدواج و طلاق در ماده ۴ دستورالعمل مراتب تقدیر و تشکر خود را از ریاست عالی و معاونت محترم امور اسناد سازمان اعلام می دارد

روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق