۱۴۰۲ سه شنبه ۱۴ آذر

لغو بندهایی از بخشنامه های ثبتی

بازدید 3816 تاریخ سه شنبه 3 اسفند 1400 امتیاز

بنام خدا

موضوع ؛ لغو و بلا اثر شدن موادی از بخشنامه های ثبتی

بدین وسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند بموجب بخشنامه صادره از سازمان ثبت به شماره ۲۴۱۲۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ تعدادی از بخشنامه های ثبتی در خصوص دفاتر ازدواج و طلاق لغوو بلااثر شده است که اهم آنها به شرح زیر می باشد ؛

ابلاغ واقعی اخطار به زوجه ، استعلام از مطلقه رجعیه ، ممنوع بودن ثبت ازدواج های عادی ، الزامی بودن صدور قبض اقساطی

روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق