۱۴۰۲ سه شنبه ۸ اسفند

حل مشکل دخالت دلال‌ها

بازدید 6593 تاریخ دوشنبه 23 بهمن 1396 امتیاز

بسم الله الرحمن الرحیم

سردفتران محترم ازدواج و طلاق

موضوع: دخالت دلال ها

با اهداء سلام و تحیت؛ احتراما با صلوات بر محمد و آل محمد به استحضار می رساند:

نظر به اینکه کانون در نظر دارد از ابتدای سال 1397 به صورت جدی و قاطع با کلیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که به هر نحو یا عنوانی در اموری که در صلاحیت ذاتی دفاتر ازدواج و طلاق است اعم از انجام مراسم ثبت، تشریفات ثبت، اجرای صیغه و... دخالت نموده و مشکلات عدیده ای برای مراجعین ایجاد نموده و موجب وهن و بدگمانی مردم نسبت به سردفتران ازدواج و طلاق را نیز فراهم می کنند و هم چنین دفاتر ازدواج و طلاقی که به عناوین مختلف مبادرت به تاسیس شعبه دیگری نموده اند برخورد نماید که در این صورت هماهنگی های لازم با اداره اماکن نیروی انتظامی و سایر مراجع ذی صلاح جهت اقدام قانونی صورت گرفته است لذا از تمام سردفتران محترم ازدواج و طلاق عضو کانون تقاضا می شود در صورت مشاهده چنین مواردی در محدوده فعالیت مراتب را به صورت مکتوب به ضمیمه تصویری از تابلو، کارت ویزیت یا ... به کمیسیون نظارت، بازرسی حل اختلاف کانون ارسال نموده تا پس از انجام بازرسی و در صورت صحت ادعا ضمن تنظیم صورت مجلس مراتب حسب مورد به اداره اماکن نیروی انتظامی و دادستانی جهت تشکیل پرونده قضائی و اداره ثبت اسناد و املاک در خصوص دفاتر ازدواج و طلاق ارسال گردد. لازم به ذکر است هیات مدیره کانون صرفا مجاز به ارائه خدمت به سردفتران ازدواج و طلاق عضو کانون می باشد.

 

ارادتمند شما در کانون ازدواج و طلاق

علی مظفری

 

گیرندگان رونوشت:

1-به جناب آقای فرامرز توکلی مسئول محترم کمیسیون نظارت،بازرسی و حل اختلاف ابلاغ می گردد، مقتضی است پس از تحقیق و بررسی به صورت قاطع و بدون اغماض ابتدا از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول نتیجه، مراتب ضمن تنظیم صورتجلسه جهت اقدامات بعدی به کانون ارسال گردد.

2-ریاست محترم اداره اماکن نیروی انتظامی جهت استحضار

3-دادستان محترم کل کشور جهت استحضار

4-اداره کل ثبت استان تهران جهت استحضار

5-مدیر کل حفاظت سازمان ثبت جهت استحضار