۱۴۰۲ دوشنبه ۲۰ آذر

شرح وظايف کمیسیون طرح و برنامه

شرح وظایف کمیسیون طرح و برنامه

1- تحقیق و بررسی‌های لازم جهت تهیه و ارائه طرح‌های اجرائی، اداری، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، رفاهی، آموزشی با هماهنگی کمیسیون‌های مربوط جهت تحقق اهداف کانون و رفع مشکلات موجود و ایجاد راهکارهای جدید در بهبود وضعیت شغلی اعضاء به نحوی که لااقل هر سه ماه یک طرح تهیه و پس از بررسی تمام محاسن و معایب آن به هیئت مدیره ارائه گردد.

2- استفاده از انتقادات و پیشنهادات اعضاء نسبت به کانون و هیئت مدیره در تهیه طرح‌ها و ارائه راهکارهای لازم در خصوص بر طرف شدن اشکالات و ایرادات

3- تهیه و تدوین برنامه جهت اجرای دقیق مصوبات هیئت مدیره

4- تحقیق و بررسی در مفاد اساسنامه و آئین‌نامه اجرائی و ارائه طرح جهت اصلاح و بروز رسانی با هدف افزایش بهره‌وری

5- ارائه طرح جهت چابک‌سازی کانون و ایجاد پست‌های سازمانی جدید

6- ثبت و ضبط کلیه مکاتبات کمیسیون

7- ارائه گزارش از عملکرد کمیسیون به هیئت مدیره هر شش ماه یک بار